Snejbjerg Kirke

Snejbjerg Kirke genindviet søndag 6. marts 2011 - efter restaurering, der betød, at kirken var lukket 10 måneder

Grethe Christiansen, organist siden 1981, sluttede 1. august 2011. Ny organist er Sara Christoffanini Lodahl Orgel: Frobenius

Et nyt dåbsfad udført i glas af kunstneren Iren Schlenzig, Sunds. Indkøbt for gaver i forb. med genindvielsen efter restaureringen.

En fyldt Snejbjerg Kirke ved genindvielsen søndag 6. marts 2011

Snejbjerg Kirke

Som mange af egnens kirker er Snejbjerg Kirke en gammel bygning. Dens ældste dele finder man således i kor og kirkeskib. Begge er opført i romansk byggestil, sandsynligvis engang omkring år 1200 - i smukt tilhugne og mange steder store kvadersten.

Til skiftende tider og under skiftende ejere har kirken siden gennemgået mange ændringer i form af nedrivninger og ombygninger. Således blev det sydlige våbenhus nedbrudt i 1700-tallet, og sakristiet forsvandt omkring år 1818 efter i en periode at have fungeret som gravkapel for tidligere ejere af kirken. I dag fremstår Snejbjerg kirke med stærkt ombygget sengotisk tårn og et enligt sengotisk våbenhus i nord.

Kirken var lukket 10 måneder - men søndag 6. marts 2011 var  offentligheden indbudt til gudstjeneste og til at se en flot, gennemrestauret kirke.
Blandt gæsterne var biskop Karsten Nissen, provst N. Chr. Kobbelgaard, arkitekt Knud Fuusgaard, den færøske kunstner Torbjørn Olsen, håndværkere, konsulenter mv. - og naturligvis de rette brugere af kirken, menigheden i Snejbjerg. Oppe ved alteret stod spejderkorpsene æresvagt med dannebrogs-faner.
Det har været en lang og ind imellem kompliceret proces med restaureringen, men resultaet er storslået. Og så mangler der stadig en tilbygning til våbenhuset, men den er der endnu ikke givet tilladelse til fra øverste myndighed.
De metertykke mure blev udtørret, og kalklagene indvendig måtte "fryses" af - med tør-is. Gulvet var brudt op og et nyt, lyst teglstensgulv er lagt ned - plus der blev installeret gulvvarme. Orglet var skilt ad og blev renset - og er nu placeret ved nord-væggen tæt på døren til dåbsværelset. Al teknik, ringeanlæg og højttalersystemer, styres fra en kontrolpult ved orglet.
Dele af det ældgamle stenalter blev fundet på kirkegården, og der blev givet tilladelse til, at disse dele måtte mures ind i det nye alter.
Altertavlen er et helt kapitel for sig. Den har været til behandling hos konservator på Fyn. Der er nu seks billeder, udført af den færøske kunstner Torbjørn Olsen. Billederne er placeret som tre gange to vendbare billeder på altertavlen. Det vil sige, at der kan vises motiver, der passer til kirkeåret. Tre billeder kan anvendes i fastetiden, mens de øvrige skal være synlige andre tider af kirkeåret. 
Også prædikestolen er restaureret hos konservator.

I loftet er placeret en projector, hvormed der kan vise tekster, film mv. på et lærred ovre ved venstre korvæg. Lærredet kan sænkes ned fra loftet i koret, mens de tre øverste lysekroner i kirkeskibet kan hæves, så de ikke er i vejen ved projektor-fremvisninger.
Det var en overgang overvejet at fjerne alle de faste bænke og erstatte dem med stole, men det er kun blevet til de øverste rækker, hvor specielt designede "Snejbjerg-stole" nu udgør en del af de 173 siddepladser.
Et nyt dåbsfad udført i glas af kunstneren Iren Schlenzig, Sunds, er indkøbt for gaver i forbindelse med genindvielsen efter restaureringen.
Restaureringen har kostet 5.852.401 kr., oplyser menighedsrådet.

| Svar

Nyeste kommentarer