Klassens hjemmeside

Fjerde mellem 1956

Realklassen 1957

Venstre udsnit Johs. Wienberg-Larsen, Svend Aage Hougaard Laursen, Ellen Kiilerich, Kjeld Hansen, Søren Kyster, Ole Rasmussen, Ib Thøger Sørensen, Bent Rasmussen, Laila Hougaard Jensen, Finn Jensen, Poul Thomasen og Ulla Laursen

Højre udsnit Grethe Jensen, Margit Rye Nielsen, Karl Erik Watz, Margit Jensen, Aase Hansen, Niels Erik Isager, Birgit Sørensen, Axel Nymann-Jensen og John Carlsen

Lærerpersonalet ved Ry Kommunale Mellem- og Realskole 1957

LÆRERPERSONALET VED MØLLESKOLEN Ca. 1957 Hans Pedersen, viceskoleinsp., Carlo Petersen, Robert Bach, Torben Uhrenholt, Chr. Rossen, skoleinsp., Knud Stenbjerg, Sofus Mortensen. Gerda Andreasen, Kamma Holsgaard, Kathrine Mortensen, Ingrid Koch.

Fra afslutningen 1957

Afslutning realklassen 1957

Afslutning realklassen 1957

Udsigt fra klasseværelset i 4.mellem. En række billeder fra skoletiden blev taget med mit Agfa Isolette 6x6, en fornem konfirmationsgave.

Sang indleder skolefest 1954. Leder Gerda Andreasen

Skoleinspektør Chr. Rossen og fotograf Baunsgaard

Til venstre Poul Bjerre Til højre Niels Erik Isager

Fra Bornholm 1954: Karl Erik Watz, Bent Rasmussen, Finn Andersen og Axel Nymann-Jensen

Fra løvspringstur 1955

Løvspringstur 1955 Poul Thomasen, John Carlsen, Poul Bjerre og Ib Thøger Sørensen

Johs., Ib Thøger Sørensen, Poul Bjerre, Poul Thomasen, Birgit Sørensen og Margit Jensen

Skoleinspektør Chr. Rossen - fra løvspringstur 1955

Løvspringstur 1955 Finn Jensen, Ole Rasmussen, Bent Rasmussen, Axel Nymann-Jensen og Karl Erik Watz

Hvem er på billedet? Forrest Søren Kyster, Niels Erik Isager, ..?.. Ib Thøger Sørensen, Bent Rasmussen eller Poul Thomasen og ...? er det Birgit Sørensen..?

Løvspringstur 1955 Bent Rasmussen, Johs. og Axel Nymann-Jensen

Finn Jensen og Johs.

Dårligt billede fra løvspringsturen 1955

Fra Mølleskolens 100 års fest 9. juni 2001 Carlo Petersen, klasselærer, Niels Erik Isager, Poul Thomasen og Johs. Wienberg-Larsen Allerede dengang planlagde vi et træf for hele klassen...

Carlo Petersen ved skole-jubilæet 9. juni 2001 (Carlo Petersen 1915-2007)

4. Mellem 1957 Klasselærer Ingrid Koch

Har du nogle billeder fra skolen på den tid, vil jeg gerne låne dem til at affotografere og sætte på siden her

Finn Jensens foto /Rye Centralskoles 1. klasse 15. november 1947 Omtale - se næste billede

Klassetræf hos Ellen /Grethe onsdag 26. maj 2021

Vi gik ud af fjerde mellem 1956
og realklassen 1957
fra Mølleskolen
(da den hed Ry Mellem- og Realskole)


*
Vi mødtes ved Knudhule
til det første klassetræf
23. maj 2012
- se diasserien, klik her


- og onsdag 22. maj 2013
ved Knudhule
- Se diasserien, klik her


Klassetræf 2014 - en flot solskinsdag
- se diasserien - klik her!


Klassetræf 20. maj 2015 ved Himmelbjergets fod -   klik her

*

Gå til Fællessiden, - klik her
- og se bl.a. "nye gamle" billeder og
kammeraternes skriverier

*      
Hvis I vil sende en hilsen til
Fællessiden, klassens hjemmeside, da
mail til:

klassen(snabel-a)wienberg-larsen.dk    

| Svar

Nyeste kommentarer