Søby - Brunkulsmuseum - og egnen deromkring

Søby Brunkulsmuseum - 10 km syd for Herning. Der arbejdede omkring 1.500 mand i lejerne, og da det var på det højeste, boede omkring 1.800 mennesker i området. Søby Brunkulslejer dækker et areal på 1650 hektar, og det anslås, at der er produceret omkring 50 mio. m³ brunkul i perioden fra 1940 til 1970

Museumsleder Finn Christensen viser rundt og fortæller om museet og området i Søby

Søby Brunkulsmuseum - syd for Herning Museet er opstillet i 1977. Det er museets formål, at orientere om brunkulsperioden fra 1940 til 1970. Det gør man i form af gamle fotos, genstande og værktøj fra perioden

De første år foregik arbejdet med skovl og trillebør, senere kom transportører og gravemaskiner til. I en lang stribe blev sandet gravet op, tit mange meter ned, så grundvandet skulle fjernes med kafttige pumper, før man kunne få fat i kullene

Talrige fotos og tegninger fortæller om en dramatisk og slidsom periode 1940 til 1970

Tipvogn

Købmandsbutik er en del af museets udstillinger

Museet er i besiddelse af tre autentiske arbejderhjem fra 1940'erne, og en købmandsforretning fra 1941

Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de 4000 til 5000 mennesker der boede i Søby

Udgravningen af kul var et farligt arbejde som kostede tæt på 100 personer livet. Nær brunkulsmuseet i Søby er der opstillet 57 mindesten over omkomne arbejdere

Søby er et fantastisk naturområde på 3000 tdr. land. I dag er området beplantet, og de smukke brunkulssøer kommer helt til deres ret. Det er idag svært at se, at området i 30 år var Danmarks "Ruhr-distrikt"!

Området er nu delvist tilplantet og fremtræder som et særpræget, kuperet naturområde med mange småsøer, men der er fare for skred, og der er adgangsforbud i store dele af området

Muret transformatortårn nær Søby

Søby Brunkulsmuseum
- og egnen deromkring
*
En S-H billedserie
2013

| Svar

Nyeste kommentarer