En foto-serie fra en gammel kirkeplads

En ny kirke – Hedeagerkirken – blev 1975 bygget lige øst for den gamle kirkes plads

Den sidst kendte begravede på den gamle kirkegård er Lavrids Jensen af Kikkenborg, 4. september 1881

Stensætninger og beplantning markerer omridset af den gamle kirke

Omrids af våbenhus. I årene 1870-1885 blev det klart, at kirkebygningen var for lille, og det blev besluttet at nedrive den gamle kirke, som var i meget dårlig stand, og bruge kvaderstenene som sokkel i en ny kirke, som så i 1888 blev bygget på torvet

Den gamle kirke var Hernings åndelige centrum i ca. 700 år, men så var det slut, og nu ses altså kun grundridset

Herning gl. kirkegård Ved vestdiget står en enestående hængepil, bøjet af vestenvinden...

Hernings vistnok mest bemærkelsesværdige, særprægede og smukke træ

Hedeagerkirken er opført i 1975 efter tegning af arkitekt Holger Jensen

Herning gl. kirkeplads Foto Johs. Wienberg-Larsen

Minder fra
forgangne tider


*
Herning gamle kirkegård ligger umiddelbart vest for Hedeagerkirken.
På pladsen har ligget en kirke siden omkring år 1200. En lille, kullet kirke opført i romansk stil og af kvadersten, og muligvis tidligere med stråtag, men senere dog tegl, og ved senere reparationer er der benyttet munkesten

| Svar

Nyeste kommentarer