Vort eget forum - Himmelbjergsangen - Silkeborgsangen
Erindringer


Vort Eget Forum
gæstede Silkeborg


En ungdomsudsendelse, »Vort Eget Forum«, med Otto Leisner som tilrettelægger, gæstede Silkeborg foråret 1958. Det var en udsendelsesserie i datidens radio, der kørte gennem rigtig mange år.
Udsendelsen varede gerne en halv times tid, og her kunnne unge talenter folde sig ud for åben mikrofon. Dog nøje og strengt udvalgt af tilrettelæggeren.
Jeg var en af »de håbefulde« unge, der var sluppet med i udsendelsen; mit indslag handlede om vandrerhjemmene og det første etablerede af slagsen her i landet, Knudhule Vandrerhjem ved Ry.
Da mit barndomshjem brændte i 1983, og de ting, jeg stadig havde liggende hjemme, dermed var væk, var også H. A. Hansens digt om taterhytterne væk. Men på forunderlig vis dukkede en båndkopi af udsendelsen op, og jeg fik genskrevet såvel mine ord om vandrerhjemmene som omtalte digt.
Digteren, lærer H. A. Hansens digt har »rumsteret« i min erindring gennem flere år, og jeg frygtede, det var tabt for altid. Derfor betyder det meget for mig, at det nu er dukket op igen. Her er mit indslag:

Vandrerhjemmene
Vi har på nuværende tidspunkt 136 vandrerhjem her i landet. Det er nok de færreste, der er klar over, at Danmarks første vandrerhjem blev bygget her på Silkeborgegnen.
Her har vi Himmelbjerget, ved hvis fod Julsøen ligger. Så er der Gudenåen. Læg mærke til, at alle stednavne her minder om den gamle kultus, soldyrkelsen, i bronzealderen.
Ikke langt fra Himmelbjerget ligger Gl. Ry - eller Rye, med kirken, hvor reformationen for Danmark begyndte, idet Kristian III her blev valgt til konge for Jylland; det skete 4. juli 1534 - det var året før refor­mationen. Her mødtes de gamle landeveje Viborg-Skanderborg og Randers-Skanderborg. Skanderborg var jo det ideelle samlingssted.
Tilbage til det med vandrerhjemmet: Efter Tysklands nederlag 1914-18, da Kejser Wilhelm flygtede til Holland, flyttede hans slotsgartner, P. Krüger, til sit barndomsland Danmark. Han købte taterhytten ved Svejbæk her øst for Silkeborg.
P. Krüger var født og opvokset i Gødvad Præstegård; han voksede faktisk op sammen med St. Blichers yngste søn, Jens Frederik.
Den gamle Krüger havde set og lært noget i det fremmede, nemlig vandrersagen; og han holdt af ungdommen. Hans motto var: »Skab hygge! Hygge skaber glæde«.
Her ved Svejbæk anlagde han små haver og anlæg. Han samlede planter her fra egnen, og han byggede tillige små lynghytter med to køjer i hver. Og det var de første vandrerhjem. Ideen var altså fra Tyskland.
Tanken om vandrerhjem slog godt an her. Det første rigtige, etablerede vandrerhjem, Knudhule ved Knud Sø i Tulstrup sogn, blev bygget af sognepræst, pastor Ernst Wienberg i 1936.
Senere kom Åbo Vandrerhjem her i Silkeborg.
Vores storslåede natur, taterhytten ved Sejs og det første vandrerhjem, har pensioneret lærer, forfatteren H. A. Hansen, Laven, sammenfattet i et smukt digt, skrevet i anledning af Vort Eget Forums besøg her i Silkeborg. Læg mærke til, at i slutningen af digtet er nævnt en sang, P. Krüger holdt meget af, en sang, der af hjertet var hans. Det er Midsommervisen.

Hvor lyngbakker skråner mod søernes rand,
omkranset af lysende birke,
fik ungdommens gamle og trofaste mand
sit allerskønneste virke.
Hans taterhytte gav vandrerne ly,
når drenge og piger var draget af by.

Nu hviler den gamle bag kirkegårdsmur,
og mindet står ene tilbage,
men alle I unge, der vandrer en tur
til Sejs i de kommende dage,
bør binde af lyngen den brune en krans
og synge den sang, der af hjertet var hans.

Et alsidigt program
Udsendelsen, der blev optaget i Håndværkerforeningen, Teatersalen i Silkeborg, 21.maj 1958, gik i luften 12. juni. Det var et ret alsidigt program, som Otto Leisner og Erik Geill tilrettelagde, mens Sv. Lynge Nielsen stod for den musikalske afdeling og sad ved flyglet.
I en pause inden optagelsen fandt sted kaldte Otto Leisner mig helt uventet hen til en snak - uden mikrofon, naturligvis - om min interesse for de lokalhistoriske emner, og vi snakkede også om andre mere private emner. Leisner kendte bl.a. sognepræst Erling Bolwig, Tulstrup, fra studieårene.
»Memphis Skiffle Gang« indledte udsendelsen, og herefter sang en 21-årig silkeborgenser, Bent Larsen, en fransk vise til eget guitarakkompagnement.
14-årige Bjarne Sørensen, også fra Silkeborg, spillede »Dansende Fingre« på harmonika. Herefter optrådte en ung sangduet med Schuberts »Schlafe, schlafe…«. Det var Kirsten Nielsen og Hanne Christensen, Herning.
Så var det min tur med indslaget om egnens vandrerhjem - det første i landet, og herefter akkompagnerede Ikast-pigen Birthe Schwoon en ung gymnasiast fra Herning, Jørgen Preben Laursen, i et udtog fra Mozarts opera »Tryllefløjten« samt et stykke fra »Porgy and Bess«.
Til slut gav »The Four Teachers« numrene »Lily of The Vally«, »Kommer du i aften« og »Hvide måge«. I sidstnævnte sang aflivede man på det nærmeste »mågen«… Bag vokalkvartetten stod seminarieelev Knud Jeppesen, Hinge.
Udsendelsen varede en halv time og gik 12. juni 1958 fra kl. 21.30 til 22.00 på program 1.


Himmelbjerget

 

Himmelbjergsangen
Af H. A. Hansen, Laven

 

Du strækker din top mod det evige blå,

hvor svanerne mødes fra norden,

mens tårnet som frihedssymbolet skal stå

og vidne for slægter på jorden:

Se, her vil vi varsle den lyseste dag

i kampen for fredens og frihedens sag,

for hjemmenes lykke i Danmark.

 

Du kranses af skove og smilende søer,

af åse med lyngklædte tinder;

og søen den favner de drømmende øer,

men rigest er dog dine minder.

Her stævnede Blicher til møde og fest,

og siden var Björnson vor hædrede gæst,

hvis tale gav ekko i norden.

 

Når tusinder drager ad bjergstien op

for udsynets storhed at nyde,

da står de betaget på lyngkollens top,

og alle af hjertet sig fryde.

Lad menneskeånden i tale og sang

her kæmpe sin kamp - under tidernes gang -

for folkets de evige tanker.

                                                   1956

 

                   Skrevet af H. A. Hansen, Laven,

                   i anledning af Vort Eget Forums besøg

                   i Århus 1956. Læst i udsendelsen

                   af Johs. Wienberg-Larsen, Laven.      

 Silkeborg

 

Silkeborgsangen af Kristine Nielsen


Organist og komponist Erik Messell
har skrevet musik til digtet.
Ved byens jubilæum 1946

 

Hvor Gudenå trækker sin blinkende snor

i Himmejbjergsøernes perler

og går mellem bakker, hvor lyngblomster gror

blandt gyvel og nikkende snerler,

der ødsled naturen så gavmildt og rigt

og formede alt som et yndefuldt digt.

 

Og tungt gennem seklerne Gudenå gled

og spejled de skiftende dage.

Af borgen, der lå på dens ensomme bred,

er nu kun ruiner tilbage.

Den lytted langs stien til pramdragersang

og kongelig tale ved slottet engang.

 

Men byen, der ligger i dag langs dens bred,

blev født af dens stridige strømme;

for åen gav kraft på sin sindige vej

til menneskers dristige drømme,

og strømmen, der bredt under broerne går,

blev Silkeborgs vartegn i hundrede år.

 

Skønt byen i smilende yndighed lå,

af drømmende skove omkranset

den fik dog sit sind af den stædige å,

hvis fremdrift ej tider har standset.

En storby kan skabes på hundrede år,

når styrke og skønhed hinanden forstår.

 

Mens skolernes virke i tale og sang

er åndslivets lysende kerte,

turbinen blev rytmen i arbejdets gang,

maskinernes levende hjerte,

der banker sig trygt ind i tiderne ny

med sundhed og fremgang for Silkeborg by.| Svar

Nyeste kommentarer