Besøg Øm Kloster

Er du på egnen, så kig ind på Øm Kloster Museum - oplevelser for hele familien!

Øm Kloster ligger - som du ved - naturskønt mellem Mossø og Gudensø. Her er Danmarks bedst bevarede middelalder-kloster samt de mange udgravede skeletter og andre interessante arkæologiske udgravninger.
Du kan blive medlem af Øm Klosters Venner. Enten ved et personligt medlemsskab, som koster et mindre beløb årligt - eller måske et hustandsmedlemskab. Det giver fri adgang til Øm Kloster Museum i åbningstiden samt til diverse særarrangementer.
Foreningen holder udflugter samt foredrag og er udgiver af et medlemsblad, et informationsblad, 1-2 gange årligt.

Vil du vide mere om egnen:
Egnsvideoer
Tidligere medarbejder ved Danmarks Radio, Niels Hovgaard, har produceret en række lokalhistoriske film om Ry og omegn.
Filmene sælges på Ry Bibliotek og på Egnsarkivet.

____________________


Besøg Øm Kloster!

Øm Kloster Museum ligger naturskønt mellem Mossø og Gudensø. Her kan man se Danmarks bedst omtalte middelalder-kloster samt de mange udgravede skeletter og andre interessante arkæologiske udgravninger.


Her kan du opspore den konkrete beretning om et dansk cistercienserkloster, grundlagt året 1172. Området var omgivet af Mossø og Gudensø og der kunne dyrkes de nødvendige afgrøder. Munkene anlagde en kanal mellem Mossø og Gudensø - Munkekanalen, hvis omrids stadig kan ses i området.

Munkene kaldte oven i købet stedet »Cara Insula« - det betyder »Den kære Ø«. Disse munke kom i øvrigt fra Vitskøl Kloster.

Munkene levede et liv i fattigdom og arbejdede med landbrug og fiskeri og åbnede klosteret for fremmede, pilgrimme og syge.

 

De levede efter mottoet »Ora et Labora« - Bed og arbejd, og man kan fastslå, at dette Øm Kloster blev et stort åndeligt og kulturelt centrum for det omgivende samfund. De aflagde tillige ed på, at de aldrig ville forlade klosteret.

Klostret fungerer i 400 år, tillige en tid som præsteskole efter den lutherske reformation. Men 1560 bliver det nedlagt. Kong Frederik II giver oven i købet ordre til at nedrive Øm Kloster, og materialerne genanvendes til byggeriet af Skanderborg Slot.

Resterne af Øm Kloster beretter, at munkene ved middelalderens slutning har drevet hospital og tillige fungeret for folk, der har boet omkring klostret. Kirurgi har man dog ikke kendt på klosterhospitalet, da det ikke tillodes munkene at udgyde blod. Dog kan man se, at der er foretaget en slags kirurgisk behandling af knoglebrud og efter kampe. - Altså der har været tale om en slags nødhjælpsoperationer.

En del af Øm Klosters hospital blev udgravet i 1994-1996. I udstillingen i klostermuseet kan ses nogle af de redskaber, der blev brugt i helbredelsen af de syge.
_ _ _


Du er på siden om Øm Kloster.
Startsiden hedder:

http://www.klostermuseet.dk

Klosteret

Klosterhaven
Munkene bragte mange nye planter til klosterets have - især planter, som de fandt i klostre i Sydeuropa. De dyrkede grøntsager og lægeurter - samt prydplanter så som liljer bl.a. til at pynte på alteret i kirkesalen.
Klosteret har altså haft en have med lægeurter, men også en frugthave med æbler, kirsebær, blommer og hasselnød.
I dag kan du se en have med sjældne og specielle planter lige ved museumsbygningen. Botanikeren Jens Lind har skabt denne have. Han har på forhånd udersøgt klostertomten nøje for planter, der med stor sikkerhed har overlevet fra middelalderens klosterhave.
Jeg kan huske, at vi hjemme på markerne i Skovsrod kunne støde på bulmeurten. Den er smuk og meget speciel, men også særdeles giftig. Det tænkte jeg ikke på i mine drengeår, og jeg gik og plukkede den - og lyttede til min fars beretninger om disse lægeurter, som har været kendt langt tilbage i tiden.

| Svar

Nyeste kommentarer