Mindehøjen Risbakke nær Tørring

En beretning fra 1945 om indvielsen af et mindested, stadig tilgængeligt på bakken nord for Tørring

Mindehøjen Risbakke

Nær Tørring ved Ry

Da mindestenene blev rejst
16. september 1945
i taknemmelighed til freden og friheden
Samlet og redigeret af Johs. Wienberg-Larsen 

Navnet Risbakke, ved Tørring Nørregaard, en lille kilometer nord for Tørring ved Ry, hentyder til, at her har groet lidt kratskov, ris, men nu er højdedraget ganske bart.
Risbakken kan med rette betegnes en mindehøj, etableret i taknemmelighed til, at Danmark blev frit og der blev fred efter de fem onde år. Bakken var, på det tidspunkt stenene blev rejst, gdr. Alfred Madsens ejendom, og en kreds af Tørring-borgere rejste en augustaften i 1945 den store sten, to meter lang og ca. 70 cm tyk. Den står ca. en halv meter i jorden. En sten, som har ligget umindelige tider på Risbakkes top.
Teorien om, at det er en bauta, et mindested fra forgangne tider, er ganske naturlig. Vore forfædre rejste sådanne sten på høje steder. Hvis denne formodning er rigtig, har stenen stået som et minde om en hedengangen høvding eller en slægt.
Stenen med teksten »Fred - Frihed« vender forsiden mod sydvest, hvorfra befrielsen kom. Det var lærer A. K. Larsen, Tørring Skole, der kunne den kunst at udhugge sten med illustrationer og tekst.

Svanen ved Oksevejen, der viser vej til Risbakke.

15. august 1945 - på VJ-dagen - tog Alfred Madsen og Holger Ingerslev med deres hestespand initiativet til at slæbe endnu to store sten til Risbakkes top. Den sidste og mindste af stenene er trukket af børnene i skolen på en lille vogn til bestemmelsesstedet.
Værktøjet, lærer Larsen brugte, var en gammel bildehammer, som smed Niels Thomassen, Tørring, velvilligt sleb.

Karen Strunge, Voel, ved de to største mindesten på Risbakke. På den store sten står: Fred - Frihed 5-5-1945 og på bagsiden: Tak for Freden. På den mindre sten står: "Lad stenen tale i tiden frem, at Danmarks Dale er friheds hjem".

Et godt initiativ af Tørring-borgere

Fra mindehøjen er en storslået udsigt. Smukkest nok mod syd, mod Ry Stationsby, der er omkranset af søer, og i horisonten ses også Ejer Bavnehøj - eller Ejer Baunehøj, nu Ejer Bjerge - med sine 170,35 m over havet. Yding Skovhøj ligger lidt til højre, og tæller 170,77 m. Mod vest Himmelbjerget, 147 m. Danmarks højeste punkt er imidlertid Møllehøj nær Ejer Bavnehøj, 170,86 m over havet.
Det korrekte skulle være Ejer Bavnehøj med v - ifølge Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet.

Silkeborg Avis skrev:
Forrige søndag var det hele færdigt, og byens folk samledes på mindehøjen, Risbakke. Stenene var dækket af dannebrogsflag, og lærer Larsen holdt afsløringstalen, idet han redegjorde for mindehøjens stene og betydningen. Afdækningen blev fjernet, og lærer Larsen overgav mindet til beboernes varetægt.
Gdr. Alfred Madsen rettede en tak til lærer Larsen for hans arbejde, og gdr. Thomas Mikkelsen, Skovsrodgård, talte om betydningen af sammenhold.
Pastor Bolwig talte om bevaringen af de historiske minder. Der blev sunget flere nationale sange og to sange forfattet af lærer Larsen til lejligheden.
Den smukke højtidelighed sluttede med, at forsamlingen sang »Der er et yndigt land«.


Striden for freden
Sangene forfattet af lærer A. K. Larsen i anledning af indvielsen af mindehøjen Risbakke:

Melodi: Snart er natten svundet
Tekst: A. K. Larsen

Sten på bakketoppen,
tal om Danmarks fred,
hele ufredstroppen
lagde våben ned.
Førend det blev sommer,
lød de fagre ord:
Nyfødt freden kommer
for Europas jord.

Freden var ej ener
frihed fulgte med;
de to sig forener
til en liflighed.
Alle danske: Glæd jer!
Det er atter dag.
Ret og magt står med jer.
Hejs det frie flag.

Gror af lykkestunden
folkelykke mon?
Ja, hvis samfundsgrunden
har den sunde bund:
Offer, krav og pligter,
retsind, ærlighed.
Når da ingen svigter,
så er Danmark med.
_ _ _

Melodi: Sangen har lysning
Tekst: A. K. Larsen

Krigen har hærdet og ødet hos slægten,
knust og iturevet alt, som bestod,
såret og skrammet, i håbløs afmægten
stod alt det gode og drukned i blod.
Krigstromlens hjul dog omsider blev standset,
og til en ødelagt verden i jag -
så af ruiner og tomter blev sanset -
fredsbudet kom med den lysende dag.

Krigen til følge har sygdom og hunger.
Nød har til huse, som før ej er kendt.
Danmark blev skånet som reden med unger,
hvor nu et frygteligt uvejr er endt.
Fremad mit land da et »rullende køkken«,
giv kun og sælg da og yd, hvad du kan,
så er du med til at bringe dem lykken,
som gjorde Danmark til frihedens land.

Udsigt fra Risbakke over landskabet mod syd, Tørring by. "Tak for Freden" står der på stenens bagside.

| Svar

Nyeste kommentarer