FÆLLESSIDEN - en opslagstavle

Minder og nyheder

- Her på denne side kan du skrive meddelelser om hvad som helst til adressen:

klassen(snabel-a)wienberg-larsen.dk

Du er også velkommen til at skrive
en hilsen til klassens side, selv om du ikke gik i vores klasse (mellemskole afg. 1956 og realklassen 1957)!
 
Har du et godt billede,
kan du også maile det sammen
med teksten 🤔 eller sende det
med post. Billeder gør altid lykke!

Se billederne fra en festlig 60-års markering ved Knudhule Badehotel - klassetræf for årgang 1957, klik her:  

www.wienberg-larsen.dk/26804657 
En herlig maj-dag 2019 
med klasse-komsammen
i Ry 

Vores to gæve piger, Ellen og Grethe, arrangerede igen her i 2019 en herlig klasse-komsammen.

Ti af de "gamle" klasse-kammerater mødtes i festligt lag, og det blev en fin-fin dag.

Se billeder fra dagen, klik her:   xFra klassetræf ved Knudhule 17. maj 2017En festlig dag

onsdag den 16. maj 2018

- hos Ellen i Ry - og Grethe som medhjælp.

Og et vejr, der var li'som bestilt! 


Se billederne fra en festlig dag i RY, klik her!

Klasse-komsammen 2018

Hilsener og andet

Klassetræf 2015 - vært Finn Jensen

Rye Centralskoles 1. klasse 15. november 1947

Karen Marie og Finn Jensens foto: Rye Centralskoles 1. klasse 15. november 1947

Karen Marie og Finn Jensens foto


- Fin dag ved Knudhule 2014

Fra klassetræf 2014

Fra klassetræf 22. maj 2013:

Klassetræf 22. maj 2013

Besøg på den gode, gamle skole 2013...

Ved skolens hovedindgang: Fv. Johs, Axel, Finn, Bent, Poul T., Ib, Kjeld, Poul B., Ellen, Margit R.N., Margit S., Ulla, Birgit, Johanne og Niels Erik. Husk, at billedet kan forstørres ved at klikke på det (på nogle computere)

Skriv til denne side:
klassen(snabel-a)wienberg-larsen.dk
_ _ _

Ordet er absolut frit - bare gå til tasterne, og
skriv af hjertens lyst.

Måske du har et minde fra den gamle skole -
så del den med andre!
Fra maj 2012.


En lille beretning om
skolen i Ry

i 1940’erne -


- og om en festlig jubilæumsdag

 

Af Marthalis Steendahl

 

Ry Folkeskole
På en hjemmeside med mange dejlige billeder og beretninger om Mølleskolen vil det nok være helt sjovt at læse om Ry Folkeskole, som, da den fik sine første mellemskoleelever i 1944,  kom til at hedde Ry Mellem- og Realskole. Først i 1972  fik skolen navnet Mølleskolen.
I 1937 var det vedtaget i Folketinget, at mellemskolen (1., 2. 3. 4. mellem og ”overbygningen” realklassen, svarende til 6. – 10. skoleår) var en del af grundskolen, og den reform (i dag tør en gammel lærer næsten ikke bruge det ord!) kom til Ry i 1944. Det blev bekendtgjort i Ry og omegn, at der ville blive oprettet en mellemskoleklasse – og tilmeldingerne strømmede ind fra selve Ry og fra oplandets landsbyskoler, Gl. Rye, Emborg, Svejstrup, Boes, Fiirgaarde, Alling, Tørring, Vennely, Jaungyde, ...Alle elever måtte gennem en optagelsesprøve i diktat, genfortælling og regning (begrebet matematik kendte man endnu ikke som fag i skolen). P. K. Fjeldsted var den, der gav os et ”ja” eller ”nej” til at begynde i 1. mellem. Han var en velanskreven skoleleder, som til sin egen store ærgrelse manglede et eller andet led i sin uddannelse for at kunne få stillingen som skoleinspektør på den nu ”finere” skole. (Find ham evt. på Google eller
www.skanderborgleksikon.dk  og læs, hvor stor betydning han havde for skolelivet i Ry i rigtigt mange år.)

Chr. Rossen blev ansat som skoleinspektør og fik embedsbolig lige ved siden af skolen.

Skoledagen
Den nye 1. mellem var som alle andre klasser, blev af og til rost, af og til skældt ud; vi gjorde livet surt for et par vikarer, gjorde os umage med noget og sprang lettere over noget andet, men jeg tror, at lærerne kørte os noget hårdt – de ville bevise over for sig selv og andre i skoleverdenen, at Ry fortjente at have en mellemskole. Tonen var streng: en lærer opdagede, at en af drengene havde et pornoblad i sin taske, stort drama – og eleven blev bortvist fra klassen.

Lærergruppen var sammensat som alle andre lærergrupper af forskellige typer, den alt for venlige og lidt usikre, som man i dag ville kalde ”den bløde mand”, den overordentlig strikse, næsten militæriske, en der havde humor og varme, en der var lige modsat – men et samlet billede viser dygtige fagfolk med interesse for at lære fra sig. Vores klasselærer, Gerda Andreasen, havde alle gode lærer-egenskaber, fagligt dygtig, med en stor og smittende begejstring for sine fag, dansk og sang, dertil en aldrig svigtende omsorg for sine elever.

Nye ting blev indført i skolen til vores forældres hovedrysten: matematik, hvor man besynderligt nok havde regnestykker med både tal og bogstaver; nye retskrivningsregler: fx skulle nu ikke alle navneord have stort begyndelsesbogstav, kun egennavne; gymnastik var ikke kun øvelser i gymnastksalen, men også svømning, boldspil og atletik!
Kuglepennen var opfundet – de første ejere af det nye skriveredskab blev stærkt beundrede, men i skolearbejdet duede kun pen og blæk i flere år.
Frikvarteret midt på dagen varede en hel klokketime, for eleverne fra selve Ry skulle hjem og spise varm middagsmad, udenbys-eleverne havde madpakke med og kunne sagtens nå en tur ned til lidt før jernbaneoverskæringen, der var mejeriet ”Marskendal” med et mejeriudsalg, hvor man købte sin kvarte sød eller kærnemælk.

 

”Anderledes” skoledage
Dagene forløb ret ensartede – der var ikke noget med lejrskole eller længere udflugter, jo – løvspringsturen til Himmelbjerget, dén tradition  er meget gammel og forsvinder forhåbentlig aldrig! Men ellers gjaldt det bøger og lektier og lektier og bøger…

I en lang periode havde vi frikvarterer, som alle ville misunde os: En del af skolen blev i krigens sidste tid beboet af flygtninge, derfor måtte vi, der nu hed 2. mellem, sammen med 1. mellem flytte skolegangen til teknisk skole på Møllevej. Vi sad ved lange borde på høje taburetter. Jeg husker dem som vakkelvorne, trebenede, men det sidste passer nok ikke. Når en lærer sluttede en time af, måtte han skynde sig tilbage til selve skolen for at nå næste time dér, og læreren til næste time måtte gå fra skolen og skynde sig hen til os – altså: der var ingen gårdvagt. Der var heller ikke nogen skolegård – vi løb omkring, som vi ville, balancerede på store træstabler, legede ”vinkeskjul” i et stort område omkring teknisk skole, om vinteren sloges vi med sne, så meget vi havde lyst til – og i hjørnet ved indgangen stod en almindelig gårdkost, som vi brugte til at børste sne af hinanden med, inden vi skulle ind til næste time. Sjovt at tænke på for en, der selv mange år efter arbejdede som lærer og måtte tage gårdvagtarbejdet med i en lille, københavnsk skolegård, hvor det var forbudt eleverne at røre sneen!

En helt anderledes skoledag havde vi, da der var en stor gymnastik- eller idrætsdag i Skanderborg for omegnens skoler. Vi var et superstærkt og dygtigt pige-gymnastikhold, som under frk. Kochs ledelse havde instuderet et flot program, og hvad der var usædvanligt dengang, så havde vi musik til det hele. En af pigerne i klassen havde astma og måtte ikke være med til gymnastik, til gengæld var hun et unikum til at spille på klaver! Om der var konkurrencer i gymnastikopvisning og boldspil husker jeg ikke, men jeg husker et bragende bifald fra tilskuerne og at frk Koch var rigtig tilfreds med os, men nu kommer det rigtigt usædvanlige: Vi blev kørt til Skanderborg og hjem til Ry i en åben lastbil! Det var sjovt at mærke vinden suse om en, og man måtte holde godt fast i sidefjælene for at stå sikkert på benene – altså en sjov oplevelse, men jeg er yderst tilfreds med, at der nu om dage er strengere regler angående transporten af skolebørn!!

 

En herlig jubilæumsdag
I 1948 tog vi mellemskoleeksamen, nogle elever forlod derefter skolen til fordel for andre ungdomsuddannelser, andre fortsatte i realklassen og tog eksamen i 1949, og det årstal betragter vi alle som udgangspunkt, når vi i mange år har holdt forskellige jubilæer.

I år, 2014, 19. august, har vi haft 65 års skolejubilæum! – eller: i år er det 70 år siden, vi begyndte i 1. mellem!
Vi var 10, som mødtes til frokost på Hotel Blicher i Ry. Her mødte jeg mine gamle kammerater Fin Terkelsen, Sonja Jensen, Gustav Christensen, Elaine Bror-Larsen, Manne Hansen, Ebba Kragh Pedersen, Annalise Mogensen, Inger Knudsen og Inga Holst.
Selvom vi som sagt har set hinanden mange gange i årenes løb, er det herligt at opfriske alle de gode,
gamle historier, og ustandselig er der en, der kan huske en hændelse, som mange af de andre måske har glemt. Alle, der har prøvet at mødes med gamle skolekammerater, kender det, at der kan blive ved med i en uendelighed at dukke minder op...


Efter frokost besøgte vi den gamle skole, som jo nu ser ganske anderledes ud. Hvor er den stor, hvor er den åben og lys, sikken en rar stemning der er overalt – det var både en minde-oplevlse OG et kig ind i en moderne skoleverden med en levende, engageret skoleleder som rundviser. God, god oplevelse!

En af de 10 måtte travlt videre, de 9 kørte til Knudhule; drak kaffe i en af de små hytter, - nogle stykker, som var kommet langvejs fra, havde besluttet at overnatte på vandrerhjemmet – undskyld, badehotellet. Kl 18 var der middag – og det vil sikkert glæde folk på alder med os og være til undren for helt unge, at vi i aftenens løb sang 3-4 sommersange. Men ellers gik skolesnakken endnu engang, og senere har jeg tænkt på: det var kun en smule, vi nåede at tale om nutidens hverdag, om børn og børnebørn, om vores forhenværende arbejdsliv, politik, heraf bl.a. skolereformen!... og her er mere til undren for alle, der er yngre end 82 år: Der blev ikke taget et eneste billede, hverken med fotoapparat eller smartphone, der var ingen, der havde familiebilleder med – det allermeste handlede om alt det, vi er fælles om, skolen og de første ungdomsår. Jo – en journalist fra Midtjyllands Avis tog et billede af os, og det var i avisen næste dag.
Det var rart at være på Knudhule, både som en i et selskab og selv at bo nogle dage i en af hytterne, det er og bliver et dejligt sted. Mine søskende og jeg bryder os ikke om betegnelsen ”Badehotel” – det begreb er på en måde en diametral modsætning til ”Vandrerhjem”, men det vigtigste er, at Knudhule består OG at tonen på stedet er ægte hjertelig, varm og venlig sådan som den var lige fra begyndelsen i 1936 og sådan som vi især husker det det fra den tid, da vores mor gav Knudhule-navnet indhold.

 

Jubilæumsdagen var en herlig dag, vi nød at mødes endnu engang, vi mindedes de kammerater, vi har mistet i årenes løb, og vi sendte mange tanker til dem, der ikke orkede at rejse helt til Ry denne gang.
Hilsen til alle Mølleskolens venner –

Marthalis Steendahl (som engang hed Wienberg)  

Ole Rasmussens foto: Fra venstre sønnen Niels Henrik, afg 1983 - nu cand.oecon, Matilde skal begynde i 9. klasse, Marie 2 G (er pt med AFS i Japan 10 mdr) - Mikkel skal begynde i 6. klasse. Ole til højre. Bemærk, alle tre generationer har frekventeret Ry Mølleskole. Billedet netop taget i den velkendte skolegård.

Se afsnittet "Ry's historie" - spændende
årstal for byen - klik herHilsen fra Minna Bojsen (f. Madsen):
Kære Johs. - og alle I, der skal mødes
på Knudhule!

Jeg gik på Ry Folke- og Realskole fra 1950-1960; hed dengang Minna Madsen. Har bl.a. været spejder i mange år i Ry Trop, først som blåmejse hos Anni Fogh og Edith Christensen. Senere stor spejder hos Gudrun Isager og sidst, men ikke mindst hos Dagny. Jeg var selv tropsfører indtil 1966.

Jeg kiggede ind på hjemmesiden i går og vil lige fortælle, hvor stor og smuk en oplevelse, det blev for mig 🤩
Jeg nød i fulde drag alle de gamle billeder fra skoletiden: Skolegården, løvspringsturen, Rossen og Baunsgaard (jeg gik i klasse med hans datter Vibeke Baunsgaard, også kaldet Vibsen). Og billedet af lærerne! Har ikke før set billeder af frk. Koch, Kamma Holsgaard og mon ikke det er Erling Bisgaard længst til højre?
Helt betaget blev jeg ved synet af alle de smukke billeder af gravsten på Ry Kirkegård. Jeg har kendt alle disse mennesker, og minderne vældede frem... Tusind tak for de smukke billeder.

Når vi var på løvspringstur, fik min lillebror Poul Erik og jeg penge til at købe pålæg hos slagter Jørgen Pedersen på Klostervej. Det var kun den ene gang om året, at vi smagte købt pålæg 😀.
Jeg kan huske engang, da løvspringsturen blev aflyst på grund af dårligt vejr, at vejret klarede op ved middagstid, og så tog Poul Erik og jeg på vores egen lille løvspringstur om i mosen ved Det midter Holt (syd for Vessø), hvor vi sad ved en lille sø, der var opstået på grund af tørveskær, og nød vore superlækre madpakker. Da kan jeg huske, at det pludselig gik op for os, at det var alletiders, at skolens  løvspringstur var blevet aflyst, for det betød jo, at vi ville få lov til at købe slagterpålæg igen om en uges tid!
Din fortælling om lærerne kan jeg nikke genkendende til. Jeg havde lærer Revsbæk til dansk i 1. klasse og fik Marinus Sørensen efter ham. Marinus Sørensen og jeg havde fødselsdag d. 14. Juni, så jeg havde altid en buket syrener med til ham på dagen, og så gav han mig 50 øre, som jeg skulle købe mig en is for. Tænk, jeg kunne få en kæmpeeskimo med chokoladeovertræk. Sikken velstand og herlig fråds 😲
Jeg havde Erling Bisgaard til sang og nød hans timer i fulde drag. Jeg kan huske, at jeg præsenterede ham for mit personligt opfundne nodesystem, som jeg brugte i forbindelse med mit blokfløjtespil. Det bestod af tal. Prøv at finde din blokfløjte frem og spil: 5 - 5 - 5 - 7 - 6 - 5 - 4 - 4, så har du koden til »Dejlige Drømmende Øjne« 😀  Tallene angiver, hvor mange huller på fløjten, der skal tildækkes. Sådan udvekslede vi piger noder i læskurene i frikvarterene.
Fru Dahl hed Emmy. Hun var søster til Kvist Lambert, som var forvalter på Sanatoriet i Ry. Han var far til Else og Anders, som du måske også husker fra skoletiden. Else er født i 39 og Anders i 42. De var vore nærmeste naboer og rigtig gode legekammerater.
Hvor kunne jeg blive ved..! Men nu må det vist snart være nok for denne gang.

Jeg kunne for resten godt lige have lyst til at fortælle, hvordan jeg, tre-fire år yngre, opfattede jer store, farlige, men flotte fyre, og var bange for jer 😮 Jeg glemte at fortælle, at jeg tydeligt kan huske, da du, Johs., spillede orgel i kirken ved vore juleafslutninger. Vi var meget stolte af dig, husker jeg.
Fra din klasse husker jeg John "politi" Carlsen, Karl Erik Watz, Niels Erik Isager. Er han ikke bror til Gudrun Isager, hun var vores tropsfører for de blå pigespejdere, som jeg jo senere blev tropsfører for 🤩
Ole Rasmussen... hed hans far ikke Oluf Rasmussen? Kan du sige mig, hvilket årstal de flyttede hen i den nye brugs lige ved siden af højskolen?
Husker også Ellen Kiilerich. Og Kjeld Hansen, som arbejdede på kæmnerkontoret sammen med min søster, Gudrun Madsen.
Jeg føler mig så heldig at have fået kontakt til jer, for min barndom var sådan en dejlig tid med så mange oplevelser og mennesker, som har betydet så meget for mig, og som jeg stadig husker så tydeligt, og der kommer I med så megen interesse og materialer i bunkevis om samme tid. Det er jo ganske herligt.

Jeg må også lige fortælle, at jeg måske kan hjælpe med ophavsmanden til malerierne på Knudhule. De skulle være malet ca 1949 af en kunstner fra Århus ved navn Fischer. Oplysningen har jeg fra noget af et klenodie! - En A5 mappe med elevopgaver om forskellige seværdigheder i og omkring Ry. Den har jeg fået af fru lærer Kathrine Mortensen, som jeg har haft forbindelse med, indtil hun døde for et par år siden.
Den er skrevet i 1969, og en pige ved navn Anne-Mette N. har skrevet om Knudhule, bl. a. om en konkurrence, som pastor Wienberg (din far, ikke sandt?) udskrev for at finde et godt navn til vandrerhjemmet. En gammel kone fra Tørring vandt 1. præmien på 25,- kr. ved at foreslå, at stedet skulle opkaldes efter den lokale røverhøvding, Knud.
Der er billeder af Skanderborgvej fra 1881, hvor slagter Andersen og fru Thora i hestevogn kører ud med kød liggende utildækket bag i vognen 🤭
.

Øv, jeg blev helt ked af det, da artiklen, »Roller i modlys«, pludselig sluttede! Jeg var fuldstændig opslugt ved læsningen af dine oplevelser - mer, mer, mer!
Det er så inspirerende for mig at læse, og jeg kan mærke, hvordan det kribler i min skriveblyant for at supplere dine beretninger.
Mange hilsener
                        Minna

----------------------------------------------------------------------Tag med på en "sentimental kirkegårdsvandring" bl.a. i Ry - hvor mange navne og minder dukker op - klik herHej alle!

 

Til lykke med jeres 55 års jubilæum!

Jeg er 'gammel' Ry elev og gik i Ry Folke- og Realskole i 60'erne. Husker bl.a. lærer Carlo Petersen, Kaasbjerg, skoleinspektør Rossen. Og frk. Koch kan jeg huske. Andre lærere kan jeg ikke huske navnene på; jo, en frk. Boesen.

Jeg blev konfirmeret i Dover Kirke, har tjent i Siim og Nygårde, så jo, man bliver helt sentimental. Er nu på efterløn efter et langt liv på arbejdsmarkedet.


Vi har lige holdt 50 års jubilæum. Mange af mine gamle klassekammerater er her desværre ikke mere.

 

Har taget rundturen på Ry Kirkegård på hjemmesiden. Rigtig flot og god hjemmeside. Ja, der dukker sørme mange minder op. Mange af navnene husker jeg tydeligt.

 

Venlig hilsen og godt nytår 2013,

 

Ole Mortensen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Slagter Andersen og fru Thora på vej ud med slagtervarer i fjedervognen. Kødet ligger utildækket bag i vognen... Billedet taget på Skanderborgvej ca. ud for Andelsbanken år 1881.

Mindes Carsten Bolwig


Mindeord

Kære tidligere elever
i Ry Mellem- og Realskole!

 

Jeg hedder Gerd Secher
og gik i skole i Ry fra 1. mellem
indtil realeksamen i 1954


Engang imellem tager jeg til Ry og køber nogle roser, som jeg lægger på de grave, som betyder mest for mig. I begyndelsen købte jeg måske et halvt dusin roser, men efterhånden som årene er gået, skal der et par dusin til.

Den 20. juli blev jeg 75 år og samme dag blev min kære skolekammerat Carsten Bolwig begravet fra Bindslev kirke i Nordjylland. Til september tager jeg op og lægger blomster på hans grav.

Hele familien Bolwig betød meget for vores klasse. Carstens far underviste de elever, der skulle i gymnasiet, i latin. Niels Geert var jo så dygtig og populær (og omsværmet af pigerne), men Carsten var vores klasses ven!  Han var også en af de allerdygtigste i klassen og tillige sød og hensynsfuld overfor alle. Jeg tror ikke, at der er nogen i klassen, der er faldet og har slået sig, uden at Carsten var den første med vand og omsorg.

De to mindre søskende kendte jeg ikke.

I 1958 kom jeg til København, og Carsten, som boede herovre på den tid, inviterede mig til middag. Dampede muslinger - i 1958! Det var avanceret i de dage. Og så spillede han klassisk musik på kontrabas, hvilket han selv gjorde lidt grin med, da han ikke var ret høj. Jeg var jo fra landet og havde ikke oplevet noget lignende med mine jævnaldrende kammerater før!

I 1959 stod jeg for at skulle rejse til Mexico, og i den anledning blev jeg inviteret til præstegården i Tulstrup for at hilse på Carstens forældre. Jeg husker endnu cykelturen ad de grusede veje fra Emborg til Tulstrup og eftermiddagskaffen i præsteværelset hos Carstens far. Kan se gulvtæppet for mig, gråt med bordaux striber. Jeg husker, at jeg fornemmede livets alvor, mens jeg cyklede hjem. Knap og nap 21 år og på vej ud i den store verden. Men med gode og kloge ord med på vejen fra Tulstrup Præstegård.

I 1981, efter at jeg var kommet hjem fra Mexico, besøgte Carsten mig her i København. Vi var begge vingeskudte, men kunne tale om Ry og klassen og vores forældre.

Senere var han blandt de første til at ønske mig til lykke, da jeg i en moden alder blev cand. theol. fra Københavns Universitet.

Sidste gang jeg så Carsten var til skolejubilæum i Ry i 2004. Carsten var, ligesom i skoletiden, ualmindelig sød og opmærksom mod os alle. Og han var den eneste, der mødte op på stationen den næste morgen for at sige farvel til mig.

Jeg satte stor pris på dette dejlige og følsomme menneske, og det er med stort vemod at jeg vil lægge blomster på hans grav.


Æret være Carsten Bolwigs minde!

_ _ _
Kære alle!

Tillykke med det vellykkede klassetræf. Jeg har, som Minna Bojsen, haft stor fornøjelse af hjemmesiden.
Jeg fik realeksamen fra skolen i Ry i 1959, så jeg har altså gået to klasser under jer. Mit pigenavn er Inger Marie Rossen, jeg er yngste datter fra embedsboligen der jo nu er revet ned.
Jeg kan godt huske flere fra jeres klasse, man husker jo de store men ikke de små rollinger så godt. Jeg har jo også haft de samme lærere; herligt at se de billeder, og det af min far fra løvspringsturen er da rigtig godt. Gik turen ikke til Svejbæk Færgekro for de store? Måske husker jeg forkert.
Jeg kan heller ikke huske vægbillederne på Knudhule Vandrerhjem, selvom jeg og min søster blev passet der en uge først i halvtredserne, mens vores forældre var med en klasse på Bornholm.
Jeg har til fornøjelse for min veninde, Inga Jensen, yngste datter fra det daværende Søkildemejeri, sendt link til hjemmesiden som en lille ekstra opmærksomhed til hendes 70 års fødselsdag i april; det blev hun meget glad for!
Jeg vil fortsætte med at læse denne side.
Bedste hilsener,
Inger Marie Skadhauge, født Rossen


Et nyopført Søkilde Andelsmejeri - ca. 1900

 

Skanderborgvej

Havnen i Ry

Købmandsgården


- Her er Mølleskolesangen,
klik her:
http://www.youtube.com/watch?v=-sX3yyLYEyc

- og her "under isen" på Knudsø,
klik her:
http://www.youtube.com/watch?v=8p1ZO9YHzjk


Fra klassetræf 2014 ved Knudhule

| Svar

Nyeste kommentarer