Noget om negativerne - og de gamle venner

De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

Skrædderbakken ved Tulstrup

"Hjemme på en søndag". /Fra Den Gamle By, Aarhus

Skubber - /Kirkegården, Gl. Rye

Med knallert i sne

Ved guldbrylluppet, /Charlotte og Ejnar Larsen 27. november 1982

"Zicha i snor" /Med Randi og Jeanette

On tour / Karl Erik Wienberg på vej til Salling Charlotte og Ejnar Larsen

Julie og søster /Julie Christensen og Charlotte Larsen

Benjamine - og pigerne fra Sølund

Et håndtryk Hendes Majestæt Dronningen på besøg i Gl. Rye 4. juli 1984 i anl. af 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke

Besøg af Hendes Majestæt, Gl. Rye 4. juli 1984

For lang og tro tjeneste. /Lærer A. K. Larsen, organist ved Alling Kirke gennem 50 år

Peter Mygind - / prisværdig indsats

Helge Knudsen - på hjemmebane

En snak med Jens / Jens Okking, skuespiller, besøger Alhuset, Kibæk

Karl Erik og Estrid

Mindes dage på Kielsgaard - sammen med Else

Ejner og flaget/ Ejner Bjerregaard

Vel ankommet - Rasmus

Rasmus hos mor

Tryghed/ Jesper hos farfar, Ejner Bjerregaard

"Hos Mormor"

Jesper med farfar

Vand til blomsterne - mor-Stinne i haven

"Vores sølvbryllupsvals" - Hanne og Karsten Nielsen

Grillen er varm./ Kis og Herbert Rahbek

Herbert - "En dejlig dag". /Festdagen i Søby

Herbert - et minde

Herbert beretter om tiden

Fra de glade dage, Gjellerodde

Anthon / Fotograf Anthon Andersen, Sdr. Felding 1992

Anthon på job

Jesper Jespersen, Snejbjerg

Robert Hansen, Hammerum, /1927 - 2005

Snak ved kakkelovnen. / Robert Hansen og Arne Fich

Stemmer - / Robert Hansen besøger Jens Tølbøll, Skyumgård

Snak ved køkkenbordet - / Jens Tølbøll og Robert Hansen, Hammerum

Et minde. / Robert Hansens gravsted, Herning

Slægt skal følge - /Jens Tølbøll, Skyumgård

Jens Tølbøll, Skyum: /Skul gammel wenskab...

Hos Maria i Terkelsbøl. /Maria Nissen Petersen

Laurs Jensen, Skovsrod - den sidste af "de gamle" træskokarle fra egnen. 1876 - 1958

Laurs Jensen, Skovsrod

Laurs Jensen og sønnen, Thorvald, ved deres ejendom i Skovsrod

Ved Tulstrup Kirke

Ved Tulstrup Kirke - / Petrine og Laurs Jensens søn

Charlotte med bog. /Charlotte Larsen, Skovsrod, 1957

Joel og slægt. /Joel Nielsen, Hallund

Fælles interesser

Fredo og døren

"Kaffen er klar". /Lene

Gine-study / Fredo og Karl Erik

Søskende 1 / Karl Erik - Fredo - Marlis og Johs.

Søskende II / Marlis, Karl Erik, Fredo, Lene og Johs.

Poul og Astra

"Vores strand"

Blomster på gravsted Ved Tulstrup Kirke./ Karl Erik Wienberg

Besøg af storesøster, /Marlis Steendahl - og Johs.

Knud Rasmussen 1925-2013

Bendt Mølgaard, Snejbjerg

Willy ved orglet. / Willy Egmose, Skjern Kirke

Niels' husorgel. / Niels Myllerup

Bruno Christensen ved husorglet

Kristian Marius Andersen / - organist ved Herning Kirke

Orgeljazz med Kristian Marius Andersen

Jazzorganisten Kristian Marius Andersen

Hardy og orglet. / Hardy Pedersen, hammondspecialist, Silkeborg

»Hammond« Hardy Pedersen og tidl. musikskoleleder Anton Stormlund

Lektor Jens Kragsig Thomsen, Baunekirkens orgel, Tjørring

På job. / Fotograf Ole Lauritsen

Helge Pors Knudsen, tidl. redaktionssekretær, Herning Folkeblad

Helge Knudsen /- Besøg på Kløvenhøj

Helge Pors Knudsen, Vildbjerg

Aksel har ordet / Aksel Møller Pedersen

Ejvind Thygesen

Svend med violinen / Svend Najbjerg

Midt i musikken - / Ingvar Cronhammar på visit i Snejbjerg

Transmission - / Jakob Zeuthen Snejbjerg Kirke

Anne Julie. Kunstner, Læsø

Cibrino med udstyr. Carlo Peter Grønbæk Sørensen 1920-2009

Cibrino II

Mads Skjern./ Jørgen Buckhøj med "Daniel" fra Skjern

Tak for sangen, Birthe! / Birthe Kjær og Johs. i Kibæk-Hallen

Ole Andersen ved åen. / Skjern Å Nørrekanal

Ole og hunden. / Ole Andersen, fhv. lokalredaktør, Ådum

En hyldest til Ebba. / Ebba Olsen, Skarrild

Arne i uniform

Otto Knudsen med flaskekorset

Der var engang... / Det gamle sygekassekontor, Snejbjerg. /Her boede Otto og Peder Knudsen

Thorkild Fjalland og keyboardet. / Thorkild Fjalland, organist og keyboardspiller

Thorkild Fjalland

Thorkild Fjalland

Birthe ved orglet

Henning, Kibæk

En blomst til dig - fra Anna Marie Thomsen

Martha i sin hyggelige stue - Martha Edelberg Nielsen

Dagens avis. Karen A. Strunge

Karens bog. Karen Alice Strunge

Ankomst 15.08 Laven

Markedsdag - Jens Svendsen - "Låsby-Svendsen" gæster Høgild Marked

Svend på cafeteria./ Svend B. Nielsen, Gl. Rye

Knud Erik Eriksen, /Bundsbæk Mølle smedje

Sætter med bly typer - fra Eksprestrykkeriet, Silkeborg, 1958. Johs. Wienberg-Larsen

Skriver i bly. Johs. Wienberg-Larsen

Ib Noack Christensen i sin virksomhed, Aulum Bogtryk

Ib Noack Christensen, Aulum

Ilvig med vingeautomaten. /Bogtrykker og fagskolelærer Carl E. Ilvig, Silkeborg

Hjemme hos Frandsens (Brande). /Bogtrykker Frandsen og hustru

På job./ Fotograf Eigil Thomsen

Niels Ole Madsen med dagens avis

Ejner "Kørelærer" - Sidste dag i biffen./ Ejnar Christensen, Skodborg Bio

THE END

Ejner slukker og lukker Biografen, Skodborg

Ludvigs tegning, Gl. Rye - Til Hendes Majestæt

Gudrun med figur

Tage på jagt

Margit Jespersen

Johannes i haven. - /Johannes Jensen, Hurup

Viggo Vestergaard ved købmandshandlen, Doverodde

Elly, Hjalmer og Anker Mardal, Boddum

Kjeld Hyldahl i receptionen, Missionshotellet, Hurup

Richards bog om Træmanden. - Richard R. Nielsen, Sdr. Felding og Johs. Wienberg-Larsen

Nguse Taddese play'n the krarr

Bent Møller ved åen

Bent Møller i Bindeballe

Bent Møller ved tangenterne

Wagner Christiansen - Tage Pedersen

Tak for koncerten René Blom

Plovmand /Johs. - gæst ved landbruget

Humør ved Knudhule./ Marthalis - Ingrid - Stinne

"Mindst to fans" - Hanna og Karen Strunge. I midten Johs.

Niels og Kristines fridag

Fra klassetræf på Knudhule. Forrest Karl Erik Watz.

Karl Erik Watz

Visit hos Hanna. Hanna Mumm og Karen Strunge, Silkeborg

Ingas weekend

Monrad Rasmussen, Herning

Ejnars gilde. - Ejnar Udby og Karen

Arne ved engen - Arne Pedersen

Frederik Thalund

Frederik i haven./ Frederik Thalund, Snejbjerg

Holger Garner ved klostermuseet - Øm Kloster

Holger Garner - To be or not...

Gerda Thirup, Borris

Karl Holst Pedersen (th) - "Kaffe på en søndag". Tv. Johs.

Else og Hans Hindbo: "Udsyn"

Astrid på besøg/ Astrid Nielsen, Aarhus

Thyras Galleri, Herborg Thyra Kaasgaard

Thyras Galleri

I middagsstunden

Helga er hjemme. Helga Nielsen, Skærlund

Kabalen går op. Helga Nielsen

Karin Andersen, Gudrun Kristensen og Stinne

Karin Andersen og Stinne

Stinne - Kristine Wienberg-Larsen /24. juni 1935 - 16. september 2018

Johs. Wienberg-Larsen ved orglet i Skærlund Kirke De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

Barndommens land - Fra Skovsrod 1956

Kold tåge ved Dallerup

Afsked. Gl. Rye Kirke. Ejnar ved Charlottes båre

Afgrænset område./ En diasfilm af Johs. Wienberg-Larsen 1955-2019
Sort-hvidt
er ikke altid kun
sort og hvidt

Selv sort-hvidt
kan være farverigt !

- Åh, disse minder!


- o -

Jeg fandt gamle negativer
- disse underlige strimler med billeder på!

- Lav et billede, nej, mange billeder!

Der må da være historier
og oplevelser i det gamle skidt.

Venner - nogle er nu borte - kommer
igen og siger:
"
Hej du gamle, ka' du huske?"

Se med, hvis du lyster!

| Svar

Nyeste kommentarer